Meteen naar de inhoud

Vasten met alive

Zondag 14 jan tot zaterdag 20 jan

Vasten in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over vasten? Waarom zou je vasten en hoe doen mensen in de Bijbel het?

Praktische informatie

Waar moet je op letten als je vast? Wat als ik niet kan vasten? Waar moet je voor uitkijken?

weekschema

Met alive vasten we een week. Doe je mee? Kijk dan in het weekschema voor het thema van de dag.

Vasten is Bijbels

In onze cultuur en tijd is vasten niet zo gebruikelijk, maar in de Bijbel kom je het regelmatig tegen. Hoewel de discipelen niet vastten toen Jezus bij hen was, gaat Jezus ervan uit dat zijn volgelingen vasten. Dat blijkt uit het feit dat Hij de discipelen voorschrijft hoe ze moeten vasten (Mat.6:16-18).

Met vasten leg je je lichaam beperkingen op om je meer op het geestelijke te kunnen richten. Paulus zegt over het geestelijke leven:

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. (Galaten 5:16,17)

Hij heeft het hier over onze zondige natuur die strijdt met onze nieuwe geestelijke natuur. Onze oude natuur is op onszelf, onze eigen behoeftes gericht, terwijl de nieuwe natuur gericht is op God. Waar de oude natuur bezig is met vragen als: ‘ik wil…’, ‘ik voel…’, ‘ik vind…’, is onze nieuwe natuur op zoek naar wat God wil. Met vasten strijd je doelbewust tegen wat je zelf wilt, voelt of vindt en richt je je op God. Hierdoor maak je jezelf meer bewust van de strijd tussen je oude natuur en je nieuwe geestelijke natuur.

Bij het vasten in de Bijbel kom je vaak drie elementen tegen: een verbroken hart, toewijding aan God en een roep om hulp.

Verbroken hart

Vasten doe je met je hart. In Jesaja 58 vragen de mensen aan God: ‘waarom ziet U niet dat wij vasten?’ waarop God antwoordt dat Hij wil dat we met een oprecht hart vasten, dat we met onze levens laten zien dat we Hem willen volgen. Vasten is niet een soort magische ceremonie die altijd helpt, God wil dat we oprecht zijn. Een goed voorbeeld van onecht vasten en echt vasten zien we bij koning Achab. Eerst roept hij een vasten uit om kwaad te doen (1 Kon.21:12), en als hij inziet dat hij kwaad heeft gedaan, toont hij berouw en vast hij oprecht (1 Kon.21:27).
Nehemia’s hart is verbroken voor zijn eigen volk, hij toont berouw en vraagt vergeving in naam van zijn volk (Neh.1:4-7).
Onderzoek jezelf, belijd de dingen die je verkeerd hebt gedaan, verneder je voor God.

Toewijding aan God

Vasten zelf is al een teken van toewijding aan God, omdat je tijd die je normaal aan eten en drinken besteedt, nu apart zet voor God. Vasten wordt in de Bijbel gebruikt om ‘dichter bij God’ te komen. Een ultiem voorbeeld van vasten en dicht bij God zijn is Mozes: als hij bij God op de berg is om de tien woorden in ontvangst te nemen, eet en drinkt hij veertig dagen lang niet (Exo.34:28).
Daarnaast zie je in de Bijbel dat vasten soms ook een bepaalde tijd van toewijding aan God inluidt. Jezus zelf begint zijn bediening nadat Hij de Heilige Geest heeft ontvangen door veertig dagen te vasten (Mat.4:1-2). Paulus en Barnabas beginnen hun eerste zendingsreis met vasten (Hnd.13:3). In elke gemeente die ze stichtten, werd er bij het aanstellen van oudsten gevast (Hnd.14:23).
Richt jezelf op God tijdens het vasten, gebruik de tijd die je hebt om je toe te wijden aan Hem.

Roep om hulp

Als we Gods hulp nodig hebben, als we in een situatie komen die we zelf niet kunnen oplossen, als God de enige is die kan helpen biedt vasten een uitkomst. Vasten zet ons gebed kracht bij. Jezus zegt bijvoorbeeld dat een specifieke demon alleen uit te drijven is door gebed en vasten (Mar.9:28-29).
Vasten is ook een manier om Gods stem beter te verstaan. Keer op keer zie je dat God spreekt na vasten. Zo zegt de Heilige Geest tegen de gemeente van Antiochië dat ze Paulus en Barnabas moeten afzonderen (Hnd.13:1-2). Een engel spreekt tegen Cornelius, een Romeinse hoofdman tijdens het vasten (Hnd.10:30-31). Hanna, de oude profetes aanwezig in de tempel vlak na Jezus’ geboorte als Hij wordt opgedragen, heeft een levensstijl van vasten (Luk.2:37).
Wil je Gods stem beter leren verstaan? Wijdt jezelf toe aan God door te vasten en vraag Hem je zijn wil bekend te maken.

Een paar praktische tips

Goede voorbereiding

 • Als je langer dan een dag gaat vasten, is het goed om op- en af te bouwen. Bouw de hoeveelheid voedsel die je eet langzaam af, zodat je lichaam niet een schok krijgt. En bouw, wanneer je klaar ben met vasten, de hoeveelheid voedsel die je eet weer langzaam op. Dat voorkomt maagklachten en hoofdpijn.
 • Bouw de hoeveelheid cafeïne die je inneemt af. Stop bijvoorbeeld een dag of drie voor je begint met vasten met het drinken van koffie en thee, en het eten van chocolade. Rooibosthee is cafeïnevrij. Voor de koffieliefhebbers is er ook cafeïnevrije koffie.
 • Drink altijd genoeg water of eventueel bouillon, vooral als je trek krijgt.
 • Tijdens het vasten kun je gewoon blijven werken. Wel moet je er rekening mee houden dat bij langer vasten zwaarder werk moeilijk wordt. Het is verstandig om alles net een ‘tandje terug te schroeven’, het iets rustiger aan te doen. Dit is ook een kwestie van uitproberen, wat werkt voor jou?
 • Zuig zo nu en dan op een pepermuntje of een smint voor een frisse adem. Het is beter om geen kauwgom te eten omdat het een signaal stuurt aan je maag dat je gaat eten.
 • Ga gewoon door met persoonlijke hygiëne (Mat.6:17)

Alternatief vasten

Lukt het niet om een hele week te vasten vanwege je gezondheid of je werk, dan kun je ook op andere manieren meedoen.

 • Je kunt om de dag vasten, of bepaalde maaltijden op een dag overslaan
 • Je kunt bepaald soort voedsel laten staan (bijvoorbeeld vlees, tussendoortjes, alcohol, koffie, etc.)
 • Je kunt vasten van schermgebruik (mobiel, netflix, computer, tv, etc.)

Vasten en gezondheid

Soms staat je eigen gezondheid je niet toe te vasten. Overleg bij twijfel met je huisarts. Het is in elk geval beter om niet te vasten als je:

 • zware medicijnen slikt
 • zwanger bent
 • borstvoeding geeft
 • een chronische medische conditie hebt (zoals diabetes)

Hoe reageert mijn lichaam?

 1. Dag een is vaak de moeilijkste omdat je lichaam ineens geen eten krijgt. Als gevolg kan je moe worden. Je reukvermogen wordt ook gevoeliger, omdat je lichaam naar eten snakt.
 2. Op dag twee kan je hoofdpijn en vermoeidheid ervaren omdat je lichaam begint met het verwerken van afvalstoffen.
 3. Dag drie wordt het makkelijker, omdat je lichaam nu geen eten verwacht en energie gaat halen uit de opgeslagen reserves. Daardoor stopt je eetlust.
 4. Als je lang doorgaat, en op een gegeven moment weer sterke trek krijgt na een langere periode van vasten, dan is het tijd om te stoppen en je vasten te beëindigen.
zondag 14 jan

Danken

meeting 19:00-19:30

Als we op zondag starten met vasten, danken we God voor het vasten en zijn goedheid in het algemeen

Filippenzen 4:6-7, 1 Kronieken 16:34

maandag 15 jan

Bekering

meeting 19:00-20:00

Maandag staat in het teken van verootmoediging. We willen ons bekeren van alles wat ons van God afhoudt.

Joël 2:12-13, Lucas 5:32, Romeinen 6:13

dinsdag 16 jan

Aanwezigheid

meeting 19:00-20:00

Op dinsdag richten we ons op Gods aanwezigheid, niet om iets te vragen, te zeggen of te horen, maar gewoon om bij Hem te zijn.

Locatie: Nieuwstraat 110, De Bilt (bij Douwe en Jiska)

Jeremia 29:13, Mattheüs 28:20, 1 Koningen 19:7-21

woensdag 17 jan

bemoediging

meeting 19:00-20:00

Vandaag richten we ons op mensen om ons heen. Vraag God woorden voor mensen om je heen. Hoe kun je ze bemoedigen? Wat wil God zeggen?

Galaten 6:2, Johannes 13:34-35

donderdag 18 jan

de Bilt

meeting 19:00-20:00

Bid om Gods hart voor gemeente De Bilt te ontvangen. Wat wil hij zeggen? Waar zijn de noden? Wat is Hij aan het doen in De Bilt / Bilthoven?

Psalm 86:9, Mattheüs 5:13-16, Handelingen 2:44-47

vrijdag 19 jan

Richting

meeting 19:00-20:00

Wat is Gods plan met jouw leven? Hoe wil Hij jou gebruiken? Hoe wil Hij ons gebruiken? Waar mogen we ons het komende jaar op richten?

‭‭Psalm 119:105, Efeze 2:10, Mattheüs 28:18-20

zaterdag 20 jan

toewijding

meeting 19:00-20:00

Wat heb je deze week geleerd? Wat vraagt God van je? Zijn er dingen die je anders moet doen?